Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2016

20:52
Kerisha
20:51
9192 a8a4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaExfeletes Exfeletes
Kerisha
20:50
0258 2270
Reposted fromtereska tereska viaExfeletes Exfeletes

June 15 2016

Kerisha
22:21
2682 f321
Reposted frombudas budas viamichalkoziol michalkoziol
Kerisha
22:19
4143 e03a 500
"Kumplostwo jest wtedy, kiedy możesz zabrać swoją dziewczynę na mecz, a po meczu zobaczyć z nią Iron Mana. Kiedy rozumie, co to znaczy, że wychodzisz dzisiaj z kumplami, a jak zadzwonisz w środku nocy pijany, to poda Ci numer na najtańszą taksówkę, zamiast drzeć się w słuchawkę, że palancie, od dzisiaj szlaban na seks. Kumplostwo jest też wtedy, kiedy Twój facet nie przewraca oczami na kolejną historię o kretynce Baśce, pomoże Ci czasem wybrać tę nieszczęsną sukienkę i – gdy spalisz kolację – przypomni Ci, że nie tylko od gotowania macie w kuchni ten pie***ony blat."

-Anna Przybylska
Reposted fromcoldcherry coldcherry viazapachsiana zapachsiana
Kerisha
22:18
5018 5154
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazapachsiana zapachsiana
Kerisha
22:13
Reposted frompjoter pjoter viaJuliette Juliette
Kerisha
22:10
8281 631c 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viarozalka rozalka
Kerisha
22:07
1721 09c7 500
Reposted fromscience science
Kerisha
21:59
2091 e1e2
Kerisha
21:58
3105 902e
Reposted fromPMSLweb PMSLweb viamegustonanista megustonanista
Kerisha
21:55
Kerisha
15:21
Kerisha
15:20
Kerisha
15:19
8142 5fe1
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viagaabu gaabu
Kerisha
14:50
1529 0421 500
Reposted frommostbeautifulwomen mostbeautifulwomen
Kerisha
14:45
1497 a275 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viarobints robints
Kerisha
14:44
2994 ebd2 500
Reposted fromGhost335 Ghost335 viaoversensitive oversensitive
Kerisha
14:03
8855 e9c8 500
Leafblower vs Predator clash of super heroes from outerspace ep01se01
Reposted fromLoczke Loczke viamegustonanista megustonanista
Kerisha
14:03
Reposted fromfungi fungi viamegustonanista megustonanista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl