Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

Kerisha
19:04
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus viazielono zielono
Kerisha
19:01
8819 8bbc 500
Reposted fromsober sober viakrzywda krzywda
Kerisha
10:06
1723 2286 500

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
Kerisha
09:25
3964 0fb0
Reposted fromlittlefool littlefool viacysia cysia
Kerisha
02:27
9394 fc43 500
Reposted fromsober sober

November 10 2018

Kerisha
11:10
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viapiehus piehus
Kerisha
11:08
2680 727b 500
Reposted fromfungi fungi viaxal xal
Kerisha
11:04
2768 9e1f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxal xal
Kerisha
11:04
Reposted fromFlau Flau viaxal xal
Kerisha
11:03
3626 aad7
Reposted fromunterland unterland viaxal xal
Kerisha
11:03
3613 b473 500
Reposted fromnutt nutt viaxal xal
Kerisha
11:02
Reposted frommrrru mrrru viaxal xal
Kerisha
10:59
Reposted fromtgs tgs viaverdantforce verdantforce
Kerisha
10:59
4008 147e 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaverdantforce verdantforce
Kerisha
10:58
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaverdantforce verdantforce
Kerisha
10:54
4563 a4f9 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaPaseroVirus PaseroVirus
Kerisha
10:49
0344 3202 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPaseroVirus PaseroVirus
Kerisha
09:07
3557 bf34 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamushu mushu
Kerisha
09:07
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viaBalladyna Balladyna
Kerisha
09:03
1235 f013
Reposted fromregcord regcord viajazon jazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl